AZ ”ÉP-DENT” Fogászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 9 414 198 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című Felhívásra benyújtott „Fogászati szolgáltatás innovatív fejlesztése, bővítése” című, GINOP-2.1.8-17-2017-00087 számú támogatási kérelem keretében.

A támogatás intenzitása: 50%.

A projekt fő indokoltsága fogorvosi járó beteg ellátás minőségi javítása a projekttel érintett Debreceni Klinikánkon.

A projekt keretében a Debrecenben a Kristály utcai Fogászati és Szájsebészeti Klinikánk fogorvosi rendelőibe kívánunk új, korábban nem használt fogászati és szájsebészeti eszközöket beszerezni annak érdekében, hogy a páciensek számára magasabb színvonalú és új fogorvosi / fogtechnikai, minőségi egészségügyi szolgáltatást nyújtsunk, továbbá csökkenteni tudjuk a fogászati, szájsebészeti kezelések hibalehetőségeit, ezáltal új technológiát adaptálunk.

Projektünk célja a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatás nyújtása. A fogorvosi rendelők felszereltségének javításával a betegeink számára magasabb minőségű, szélesebb körű egészségügyi szolgáltatást tudunk nyújtani. Az új technológia hatására a fogászati kezelések hibalehetőségeit tudjuk csökkenteni azáltal, hogy a legmodernebb fogászati berendezéseket szerezzük be. Orvosaink megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek az innováció végrehajtására, az új technológiával új fogászati és szájsebészeti eljárásokat tudunk alkalmazni. A hibalehetőségeket csökkentjük, hatékonyságot, termelékenységet növelünk a beruházás hatására. A beruházás hatására fenntartható munkahelyek jönnek létre, illetve az így generált gazdasági növekedés növeli a pácienseink számát a belső és a külpiacon is.

Összességében az új technológia alkalmazásával a hibalehetőségeket csökkentjük és a hatékonyságot növeljük. Összesen 11 db eszköz beszerzése valósult meg az alábbiak szerint:

  • Gőzborotva 1 db
  • Amalgámszeparátor 5 db
  • Sebészeti könyökdarab 4 db
  • Fogászati kezelőegység 1 db

Vállalkozásunknál új technológiai innovációt hajtunk végre a fogorvosok és fogászati asszisztensek bevonásával. Fogászati rendelőinkben a fogászatban elérhető legkorszerűbb, Európai Uniós szabványoknak megfelelő innovatív eszközöket, gépeket – kezelőegység, panoráma röntgen, cad-cam rendszer, stb.-, technológiákat használjuk, amelyet jelen projekttel bővítünk.

A projekt keretében beszerzésre kerülő új technológiával fejlett diagnosztikai és terápiás módszerek kialakítására nyílik lehetőségünk, amellyel növelni tudjuk az egészségturisztikai innovációt is.

Az eszközbeszerzés által, a haladó egészségipari technológiák széleskörű alkalmazása valósul meg, melynek célja a társadalom általános egészségügyi állapotának megőrzése, javítása a minőségi fogászati kezeléseken keresztül. A projekt másik célja a környezet fenntarthatóságának és a természeti erőforrás gazdálkodás elősegítése, korszerű technológiák alkalmazása. A beszerzésre kerülő új technológia alkalmazásával kevesebb energia felhasználása mellett jobb egészségügyi szolgáltatást tudunk nyújtani a betegeink számára. A projekt hatására a fogászati és szájsebészeti szolgáltatásaink körét bővítjük, a kezelések hibalehetőségeinek számát és arányát csökkentjük, ezáltal működésünk hatékonyabbá válik, betegeink megelégedettsége nő, az utókezelések száma csökken, melynek hatására több beteg és betegség ellátására leszünk képesek. Összességében a beruházás hatására működési hatékonyságunk növekszik, jövedelmezőségünk bővül, új és minőségileg jobb, betegek számára kedvezőbb fogászati és szájsebészeti szolgáltatások nyújtására leszünk képesek. A projekt hatására az egészségturisztikai tevékenységünk nő. A korábbi beruházásoknak köszönhetően mind a külföldi, mind a belföldi betegeink száma folyamatosan növekszik.

A projekt hatására a saját tőke értékét a támogatási összeg legalább 50%-val növeljük és a megnövelt saját tőke értéket a fenntartási idő végéig megtartjuk.

A projekt befejezési dátuma: 2018. október 08.